motive

19. týždeň

18. máj 2016

9. máj
13.00 porada vedenia mesta

10. máj
8.00 porada vedenia mesta
10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
16.30 slávnostné spustenie výroby IP Connector Technology v hnedom priemyselnom parku

11. máj
8.00 pracovné stretnutie s primátorom Bardejova
11.30 pracovné stretnutie s primátorkou Prešova
14.30 plánované stretnutia s pedagógmi stropkovských škôl

12. máj
8.00 rokovanie so správcom Gréckokatolíckej farnosti
8.30 - 9.30 plánované stretnutia s občanmi mesta
10.00 návšteva MŠ na ul. A. Hlinku
13.00 rokovanie s riaditeľom Tesla, a.s.
15.00 prijatie úspešného študenta histórie J. Kasardu
16.00 účasť na zasadnutí Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

13. máj
9.00 stretnutie k pripravovanej knižnej publikácii
9.30 plánované stretnutia s občanmi mesta
13.00 rokovanie s vedením podniku Služba