motive

18. týždeň

9. máj 2016

2. máj
10.00 rokovanie so zástupcami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

3. máj
služobná cesta Košice

4. máj
8.00 pracovné stretnutie s riaditeľkou ZUŠ
12.00 - 15.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

6. máj
8.00 - 11.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

8. máj
11.00 štart a dekorovanie víťazov Stropkovskej dvadsiatky
17.00 - 20.00 oslavy Dňa matiek, stavanie mája a Lampiónový sprievod