motive

17. týždeň

2. máj 2016

25. apríl
9.00 porada vedenia mesta

26. apríl
13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
14.00 stretnutie s členmi občianskych hliadok

27. apríl
8.00 pracovné stretnutie so správcom stropkovského Rímskokatolíckeho farského úradu
13.00 zasadnutie mestského zastupiteľstva

28. apríl
8.30 - 10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
16.00 zasadnutie Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie spojené so žrebovaním mestských bytov