motive

15. týždeň

15. apríl 2016

11. apríl
9.00 rokovanie s vedením podniku Služba, m. p.
10.00 stretnutie so zástupcami pravoslávnej cirkvi
13.00 porada vedenia mesta

12. apríl
8.00 rokovanie s vedením spoločnosti Byhos, s.r.o.
9.00 plánované stretnutia s podnikateľmi mesta
9.00 konferencia Investičné možnosti v Prešovskom kraji (Prešov; prednosta MsÚ)

13. apríl
8.00 plánované stretnutia s občanmi a podnikateľmi mesta
9.00 otvorenie 40. ročníka Rozprávkového Stropkova
9.30 porada vedenia mesta
13.00 stretnutie so zástupcami médií

15. apríl
8.30 obhliadka ulíc a verejných priestranstiev po rekonštrukcii kanalizácie v meste
15.00 zasadnutie dozornej rady MŠK Tesla Stropkov, s.r.o.