motive

15. týždeň

25. apríl 2017

10. apríl

8.30 porada vedenia mesta

13.00 poslanecký prieskum na budove ZŠ Konštantínova

14.00 zasadnutie Mestskej rady

 

11. apríl

10.00 rokovanie s riaditeľom ZŠ Mlynská

12.00 Rada ZMOS (Štrbské Pleso)

 

12. apríl

Rada ZMOS (Štrbské Pleso)