motive

14. týždeň

15. apríl 2016


4. apríl
8.30 porada vedenia mesta

5. apríl
9.00 valné zhromaždenie Byhos, s.r.o.
14.00 zasadnutie Rady ZMOS (Štrbské Pleso; prednosta MsÚ)

7. apríl
9.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
10.00 pracovné stretnutie s riaditeľom Vranovskej nemocnice
11.00 pracovné stretnutie so zástupcami MŠK Tesla
14.00 plánované stretnutia s občanmi a podnikateľmi mesta

8. apríl
8.30 - 10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
13.00 stretnutie s predsedom Rady školy ZŠ Konštantínova
14.00 informačné stretnutie o možnostiach čerpania mimorozpočtových prostriedkov