motive

12. týždeň

30. marec 2016

21. marec
8.30 zasadnutie jarmočnej komisie
10.30 rokovanie s riaditeľom Arcidiecéznej charity týkajúce sa opatrovateľskej služby
13.00 pracovné stretnutie s vedením ZŠ Hrnčiarska
15.00 odovzdávanie cien v hlasovacej súťaži Žihadielko

22. marec
8.00 - 10.30 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

23. marec
8.00 pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Konštantínova
9.00 stretnutie so zástupcami spoločnosti Lidl Slovensko, v.o.s., k projektu výstavby ihriska Žihadielko
10.30 pracovné stretnutie s riaditeľkou ZUŠ
11.00 pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ Mlynská
13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta