motive

11. týždeň

21. marec 2016

14. marec
9.00 - 10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
10.30 Slovenský pozemkový fond Svidník
13.00 porada vedenia mesta

15. marec
8.30 - 10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

16. marec
8.30 - 10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi
13.00 - 14.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

20. marec
10.00 otvorenie poľovníckej výstavy v Kultúrnom stredisku